POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.     IDENTIFICACIÓ

HOTEL ANABEL, S.A., d'ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:


2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT.

Mitjançant l'acceptació de la present Política de Privadesa, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web ubicada a la URL www.hotelanabel.com  (des d'ara , el "Lloc Web") siguin tractats per HOTEL ANABEL, S.A., així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a HOTEL ANABEL, S.A.  

de forma clara i senzilla


3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis del lloc web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes.

Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del lloc web.


4. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ HOTEL ANABEL S.A. LES DADES PERSONALS DE L'USUARI?

Les dades personals facilitades a través del lloc web seran tractades per HOTEL ANABEL, S.A.. d'acord amb les següents finalitats:

1. Dades facilitades per a la realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de (call center, email o xat) per reserves individuals o de grups i sales:

·         Gestionar la realització de les reserves sol·licitades per l'usuari

·         Enviament de la confirmació o documentació de la reserva realitzada

·         En el supòsit de prestar el consentiment per a això, l'enviament de comunicacions comercials per part d'HOTEL ANABEL, S.A.

·         Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.

2. Dades facilitades per donar-se d'alta com a usuari registrat a HOTEL ANABEL, S.A.. :

·    Gestionar la seva sol·licitud d'alta o baixa dins de la modalitat triada per l'usuari.

·    Cal verificar que l'usuari compleix amb les exigències per a donar-se d'alta dins de la modalitat seleccionada, sempre que HOTEL ANABEL, S.A.. ho consideri convenient.

·    Tràmit i resposta a les possibles sol·licituds d'informació que realitzi l'usuari.

·    Recerca de promocions que s'ajustin a les necessitats que l'usuari seleccioni.

·    Per a l'enviament de comunicacions comercials personalitzades per part d' HOTEL ANABEL, S.A.

·    Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris

3. Dades facilitades a través del formulari:

·    Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l'usuari a través dels canals disposats per a això en els llocs web d' HOTEL ANABEL, S.A..

·    Gestió de la petició plantejada

·    Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.

4. Dades facilitades per a publicacions als BLOGs titularitat de l' HOTEL ANABEL, S.A..:

·    Gestionar la publicació dels seus comentaris al lloc web.

·    Gestionar la subscripció i / o baixar a la Newsletter del bloc o ha la sol·licitud d’usuari

·    Realitzar l'anàlisi de la utilització del lloc web i comprovar les preferències i el comportament dels usuaris.

·    En el supòsit que sigui necessari, realitza un control del contingut dels comentaris dels usuaris i, en el seu cas, eliminar aquells que no s’adeqüin a les condicions aplicables a la present web a criteri d’HOTEL ANABEL, S.A.

5. Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves:

·    Gestionar les sol·licituds de modificació o cancel·lació de les seves reserves sol·licitades per l’usuari a HOTEL ANABEL, S.A.

·    Remetre-li la resposta a la sol·licitud plantejada a l’HOTEL ANABEL S.A.

·    Realitza l'anàlisi de la utilització del lloc web i comprovar les preferències i el comportament dels usuaris.

6. Dades facilitades per a l'enviament de butlletí Newsletter:

·         Gestionar la subscripció i / o la baixa del butlletí de notícies, realitzat a través del canal  del lloc web de l' HOTEL ANABEL, S.A.

7. Dades facilitades per al Programa de Qualitat:

·         Gestionar el Programa de fidelització i tramitar la seva sol·licitud d'incorporació, assignar el seu número de membre, claus d'accés a la seva àrea privada online i permetre acumular i redimir els seus punts

·         Adquirir els serveis del Programa de fidelització de les preferències i gustos del titular, així com medi el vostre grau de satisfacció amb el servei prestat als nostre hotel. Aquesta finalitat pot incloure l’enviament  d’enquestes de qualitat i l’adaptació i personalització dels serveis facilitats per HOTEL ANABEL, S.A.

·         Enviament de comunicacions relacionades amb el vostre compte, incloses, entre altres, saldo de punts, categoria de targeta, notificacions i qualsevol altra cosa que mantingui informació de l'estat del compte.

·         Enviament de comunicacions comercials personalitzades a través de correu electrònic o mitjans equivalents, sobre ofertes i serveis relacionats amb el Programa llevat que Vostè s'oposi a l'esmentat tractament.

8. Dades proporcionades als formularis de contacte i pàgina web:

·         Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l'usuari a través dels canals disposats per a això en els llocs web d' HOTEL ANABEL, S.A.

·         Gestió de la petició plantejada

·         Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.

9. Dades proporcionades al formulari de recuperació del carretó:

·         Enviament del recordatori de la reserva no finalitzada per l'usuari o, si escau, de les recerques realitzades per l'usuari

·         Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.


5. QUINES DADES DE L'USUARI TRACTARÀ HOTEL ANABEL S.A.?

HOTEL ANABEL, S.A. tractarà les següents categories de dades de l'usuari:

1. Dades facilitades per a la realització de reserves, a través del lloc web com a (centre de trucades, correu electrònic o xat) per a reserves individuals o de grups i salons:

·         Dades d’identificació: nom, cognom, nacionalitat.

·         Dades de contacte: adreça de correu electrònic, telèfon.

·         Dades de transacció de béns i serveis en HOTEL ANABEL S.A.:  Productes i serveis adquirits sobre els que mostri interès.

·         Preferències d’estància.

·         Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

·         Altres dades: dades facilitades pels propis interessats als camps oberts a través de la trucada realitzada

·         Dades de navegació.


2. Dades facilitades per donar-se d'alta com a usuari registrat a HOTEL ANABEL, S.A. :

·         Dades d'identificació: nom, cognoms, adreça i nacionalitat

·         Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.

·         Codis o claus d'identificació d'usuari i / o titular.

·         Dades de detall d'ocupació: professió, sector.


3. Dades facilitades a través del formulari de recuperació de carret:

·         Dades d'identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.

·         Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.

·         Dades de transacció de béns i serveis

·         Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.

·         Dades de navegació


4. Dades facilitades per a publicacions en els BLOGS titularitat de HOTEL ANABEL, S.A.

·         Dades d'identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.

·         Dades de contacte: país de residència, adreça de correu electrònic.

·         Dades de navegació.

5. Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves:

·         Dades d'identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.

·         Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.

·         Dades de transacció de béns i serveis

·         Dades econòmiques, financer i d'assegurances.

·         Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.

·         Dades de navegació.

6. Dades facilitades per l'enviament de Newsletter:

·         Dades d'identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.

·         Dades de contacte: país de residència, adreça de correu electrònic.

·         Dades de característiques personals idioma.

7. Dades proporcionades en els formularis de contacte i pàgina:

·         Dades d'identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.

·         Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.

·         Dades de transacció de béns i serveis

·         Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.

·         Dades de navegació.

9. Dades proporcionades en el formulari de recuperació de carret:

·         Dades de contacte: adreça i correu electrònic.


En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a HOTEL ANABEL, S.A.. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, HOTEL ANABEL, S.A.. podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades


6. Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L'USUARI?

La legitimació del tractament de les seves dades personals, seran les següents:

 

1.     Per a realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de call center (centre d'atenció telefònica, correu electrònic o xat) per reserves individuals o de grups i sales: l'execució del contracte entre les parts. Per a l'execució d'anàlisi sobre la utilització de la web, l'interès legítim d' HOTEL ANABEL, S.A.

2.     Per a la gestió de l'alta com a usuari registrat: en el consentiment sol·licitat i, en els supòsits de verificació compliment de les condicions per part de l'usuari, així com per a l'execució d'anàlisi sobre la utilització de la web, l'interès legítim d'HOTEL ANABEL, S.A. . No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

3.     Per al formulari de recuperació de carret: en el consentiment que se li demana i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Per a l'execució d'anàlisi sobre la utilització de la web, l'interès legítim d’HOTEL ANABEL, S.A.

4.     Per a la gestió i publicació dels comentaris o publicacions enviats pels usuaris en els BLOGs titularitat de HOTEL ANABEL, S.A.: En el consentiment prestat per l'usuari i, en els supòsits d'execució d'anàlisi del lloc web, comprovar les preferències i comportaments dels usuaris, així com realitzar un control del contingut dels comentaris, interès legítim de l’ HOTEL ANABEL, S.A.. . En cas de retirar el seu consentiment al tractament de la publicació dels comentaris, el mateix serà eliminat per HOTEL ANABEL, S.A. del lloc web.

5.     Per a la modificació i / o cancel·lació de la seva reserva en l'execució del contracte entre les parts. Per a l'execució d'anàlisi sobre la utilització de la web, l'interès legítim d' HOTEL ANABEL, S.A.

6.     Per a l'enviament de Newsletter: en el consentiment prestat per l'usuari.

7.     Per a l'enviament dels formularis de contacte i pàgina web: en el consentiment prestat per l'usuari. Per a l'execució d'anàlisi sobre la utilització de la web, l'interès legítim d' HOTEL ANABEL, S.A.

8.     Per a l'enviament del recordatori de recuperació de carret: recordatori: en el consentiment prestat per l'usuari. Per a l'execució d'anàlisi sobre la utilització de la web, l'interès legítim d' HOTEL ANABEL, S.A.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l'usuari podrà revocar només un d'ells no afectant als altres.

Per revocar aquest consentiment, l'Usuari podrà contactar amb HOTEL ANABEL, S.A. a través dels canals següents: info@hotelanabel.cat

 

7. AMB QUINS DESTINATARIS es compartiran LES DADES DE L'USUARI?

Les dades de l'usuari podran ser comunicades a:

 

1.     Dades facilitades per a la realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de (call center, email o xat) per reserves individuals o de grups i sales:

o    Empreses integrades o adherides, totes dedicades al sector hoteler, necessitaran tenir accés a les seves dades per a la prestació correcta dels serveis seleccionats. De la mateixa manera, les seves dades seran comunicades a aquelles entitats propietàries dels hotels, per tal que les mateixes coneguin les condicions de la seva estada (preu, dates, serveis inclosos, ...), amb l'única finalitat de poder prestar-li els serveis correctament.

2.     Dades facilitades per donar-se d'alta com a usuari registrat a HOTEL ANABEL S.A. :

o    Empreses del grup al qual pertany HOTEL ANABEL S.A. , Únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades.

3.     Dades facilitades a través del formulari de recuperació de carret:

o    Empreses del grup al qual pertany HOTEL ANABEL S.A. , únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades.

4.     Dades facilitades per a publicacions en BLOGs titularitat de HOTEL ANABEL, S.A.:

o    Les dades proporcionades per l'usuari seran publicats al lloc web, de manera que seran accessibles per tots els usuaris que accedeixi a aquest.

5.     Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves:

o    Empreses integrades o adherides al sector hoteler, necessitaran tenir accés a les seves dades per a la prestació correcta dels serveis seleccionats. De la mateixa manera, les seves dades seran comunicades a aquelles entitats propietàries dels hotels, per tal que les mateixes coneguin les condicions de la seva estada amb l'única finalitat de poder prestar-li els serveis correctament.

6.     Dades facilitades per a la l'enviament de Newsletter, no seran comunicades amb terceres empreses.

7.     Dades proporcionades en formularis de contacte i pàgina web

o    Empreses del grup al qual pertany HOTEL ANABEL, S.A. únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades.

8.     Dades proporcionades en el formulari de recuperació de carret: recuperació del carret:

o    Empreses del grup al qual pertany HOTEL ANABEL, S.A. únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades.

Addicionalment, les dades podran ser accessibles per proveïdors de HOTEL ANABEL, S.A. sent aquest accés el necessari per a l'adequat compliment de les obligacions legals i / o de les finalitats anteriorment indicades. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per HOTEL ANABEL S.A.


8. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

L'informem que les seves dades NO seran transferits a tercers països


9. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades seran conservades durant els terminis següents:

1.     Dades facilitades per a la realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de call center (centre d'atenció telefònica, correu electrònic o xat) per reserves individuals o de grups i sales: seran conservades durant la relació contractual i, un cop finalitzada la mateixa , durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la mateixa.

2.     Dades facilitades per donar-se d'alta com a usuari registrat aHOTEL ANABEL, S.A.. : En tant que l'usuari no revoqui el consentiment prestat. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

3.     Dades facilitades a través del formulari de recuperació de carret: durant el termini necessari per a la gestió de la seva sol·licitud enviada.

4.     Dades facilitades per a publicacions en els BLOGs titularitat de HOTEL ANABEL, S.A. Les dades seran conservades en la mesura que l'usuari no revoqui el consentiment atorgat.

5.     Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves: seran conservades durant la relació contractual i, un cop finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la mateixa.

6.     Dades facilitades per a l’enviament de Newsletter: seran conservades en tant que l'usuari no revoqui el consentiment prestat a l'efecte.

7.     Dades proporcionades en formularis de contacte i pàgina web: seran conservades durant el termini necessari per donar tràmit i contestació a la seva sol·licitud i, un cop finalitzat el mateix, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de l'esmentada sol·licitud.

8.     Dades proporcionades en el formulari de recuperació de carret: recuperació de carret: seran conservats 15 dies després de l'abandó de la reserva.


10. RESPONSABILITAT DE L'USUARI.

L'usuari:

·         Garanteix que té més de divuit (18) anys i que les dades que facilita HOTEL ANABEL S.A. són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l'usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

·         Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a HOTEL ANABEL S.A. per als fins assenyalats.

·         És responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a HOTEL ANABEL S.A. o a tercers.


11. EXERCICI DE DRETS.


L'usuari pot enviar un escrit a HOTEL ANABEL S.A. a l'adreça indicada a la capçalera de la present Política, o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça info@hotelanabel.cat adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta.


Per descarregar el document d'exercici de drets cliqueu aquí cliqueu aquí

 

·         Revocar els consentiments atorgats.

·         Obtenir confirmació sobre si en HOTEL ANABEL S.A. s'estan tractant dades personals que concerneixen a l'usuari o no.

·         Accedir a les seves dades personals.

·         Corregir dades incorrectes o incompletes.

·         Sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals quan, per algun motiu, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals es van obtenir.

·         Obtenir d'HOTEL ANABEL S.A. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

·         Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l'Usuari en aquells casos que preveu la normativa.

·         Posar-se en contacte amb l'HOTEL ANABEL S.A. a través de la següent adreça: info@hotelanabel.cat

·         Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a l'adreça Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid www.aepd.es, quan l'interessat consideri que HOTEL ANABEL S.A. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades. S’interessa considerar que HOTEL ANABEL, S.A. ha estat vulnerat drets que són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

 

 


12. MESURES DE SEGURETAT


HOTEL ANABEL, S.A. tractarà les dades de l'usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.