AVÍS LEGAL

Introducció

L'accés, navegació i utilització del Lloc Web www.hotelanabel.com  (en endavant, el "Lloc Web") implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents condicions d'ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi la web. Si vostè no està d'acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi cap pàgina del lloc web.

1.     Dades de l'empresa


Nom de domini: www.hotelanabel.com
Nom comercial: HOTEL ANABEL ****
Denominació social: HOTEL ANABEL, S.A.
NIF: A17071028
Domicili social: C / Poeta Felicià Ferra 10, 17310 Lloret de Mar (GIRONA)
Telèfon: 972366200
e-mail: info@hotelanabel.cat
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Registre Mercantil de GIRONA T 2180, F 33, S 8, H GI 7537, I / A 16

 

2.     OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ.


Les presents condicions d'ús regulen l'accés, navegació i utilització del Lloc Web, sens perjudici que HOTEL ANABEL, S.A. es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del web, així com les condicions requerides per al seu accés i / o utilització. L'accés i utilització dels continguts del lloc web després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l'acceptació dels mateixos.

 

No obstant això, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que seran, en tot cas, clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars, poden substituir, completar o, si escau, modificar les presents condicions d'ús particulars.

 

HOTEL ANABEL, S.A. es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d'ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

 

3.     ACCÉS I REGISTRE.


L'accés i navegació pel Lloc Web no requereixen registre. No obstant això, per a la compra de determinats serveis, reserva dels mateixos o beneficiar-se de certs programes, entre d'altres, caldrà emplenar els formularis web habilitats a aquest efecte. El registre al lloc web és, llevat que s'indiqui expressament el contrari, gratuït.

 

En cas que no disposi d’usuari i contrasenya d'accés a les nostres plataformes privades, allotjada en el Lloc Web, s’haurà de registrar des dels enllaços i / o formularis habilitats a aquest efecte, on haurà d'introduir totes les teves dades reals i veraces, atès que serà la única manera que tindrem de poder processar les possibles comandes que faci en el futur, així com gestionar correctament la nostra relació comercial.

Queda prohibit l'accés al Lloc Web per part de menors d'edat.

 

En cap cas HOTEL ANABEL, S.A. es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris finals, de manera que cada un d'aquests són els responsables de les possibles conseqüències, errors i faltes que posteriorment puguin derivar-se de la falta de veracitat de les dades.

 

3.1.          BAIXA COM A USUARI REGISTRAT


En qualsevol moment, els usuaris poden sol·licitar la seva baixa de la plataforma allotjada al lloc web, bastant per a això, la posada en contacte amb HOTEL ANABEL, S.A. pels mitjans que s'indiquin en cada un dels registres o plataformes.

En qualsevol cas, un cop efectuada la baixa, l'usuari podrà sol·licitar un nou registre com a client, quedant reservada la facultat d'HOTEL ANABEL, S.A. de no admetre aquest registre en els casos concrets especificats en la clàusula anomenada "Usos no autoritzats" o en cas de conflicte o controvèrsia suscitats entre les parts, per resoldre o finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència del client i / o perjudici a HOTEL ANABEL SA  als seus col·laboradors i associats o als seus usuaris, clients o potencials clients.

 

4.     DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.


HOTEL ANABEL, S.A. és titular o, si escau, compte les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació, materials i continguts de la mateixa.

 

En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets per part de HOTEL ANABEL, S.A.

 

L'usuari disposa d'un dret d'ús dels continguts i / o serveis del lloc web dins d'un àmbit estrictament domèstic.

 

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de HOTEL ANABEL, S.A. o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de HOTEL ANABEL, S.A. o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l'accés, navegació o utilització del Lloc Web i / o dels seus continguts, confereix a l'usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos.

 

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i / o serveis del lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit d'HOTEL ANABEL SA o, si escau, del titular dels drets corresponents.

 

En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a HOTEL ANABEL, S.A. a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l'usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

 

L'usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a HOTEL ANABEL, S.A. per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

 

5.     ENLLAÇOS


5.1 ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB


En cas que en el Lloc Web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners o continguts enllaçats, HOTEL ANABEL, S.A. informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint HOTEL ANABEL, S.A. ni mitjans humans, ni tècnics per conèixer de forma prèvia i / o controlar i / o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del present lloc web.


En conseqüència, HOTEL ANABEL, S.A. no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

 

En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu de que les activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i / o l'ordre públic, hauran de comunicar immediatament a HOTEL ANABEL, S.A. a l'efecte de que es procedeixi a des habilitar l'enllaç d'accés a les mateixes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

 

En qualsevol cas, l'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliena no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre HOTEL ANABEL, S.A. i el responsable de la pàgina web aliena.

 

5.2 ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS


HOTEL ANABEL, S.A. posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d'enllaç que permeten als usuaris accedir a canals i pàgines en diferents. La instal·lació d'aquestes aplicacions en el Lloc Web té per únic objecte, facilitar als usuaris l'accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

 

L'establiment d'aquestes aplicacions no implica l'existència de cap relació entre HOTEL ANABEL, S.A. i el propietari, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l'acceptació i aprovació per part de HOTEL ANABEL, S.A. dels seus continguts i / o serveis, sent el seu propietari, fabricant o distribuïdor l'únic responsable dels mateixos.

 

En cap cas, HOTEL ANABEL, S.A. comparteix amb els propietaris de tals pàgines webs externes, cap tipus d'informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat facilitar l'accés a elles per part dels usuaris. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes i / o pàgines webs externes, serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint en aquest procés HOTEL ANABEL, S.A.

 

A causa de que HOTEL ANABEL, S.A. no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'usuari reconeix i accepta que HOTEL ANABEL, S.A. no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l'usuari pugui accedir a aquestes pàgines ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos. Per tal motiu, l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

 

5.3 ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTINACIÓ AL LLOC WEB


HOTEL ANABEL, S.A. no autoritza l'establiment d'un enllaç a aquest lloc web des d'altres pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l'ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.
En tot cas, els usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web sempre que sol·licitin l'autorització prèvia i expressa a HOTEL ANABEL, S.A.

 

HOTEL ANABEL, S.A. no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al present Lloc Web. HOTEL ANABEL, S.A. no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web que estableixen aquest enllaç amb destinació al present Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

 

6.     CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB


No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari, l'accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica, i, més específicament i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

 

1.     Fer servir el lloc web de manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seva funcionalitat o en l'ordinador d'un tercer;

2.     Fer servir el Lloc Web per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

3.     Fer servir el lloc web per recollir dades de caràcter personal d'altres usuaris;

4.     Registrar-se a través del Lloc Web amb una identitat falsa, suplantat a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre a altres usuaris sobre la identitat de l'origen d'un missatge;

5.     Accedir sense autorització a qualsevol secció del lloc web, a altres sistemes o xarxes connectades a la Plataforma, a cap servidor d'HOTEL ANABEL, S.A. ni als serveis oferts a través del lloc web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

6.     Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del lloc web o de qualsevol xarxa connectada a la mateixa, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web;

7.     Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del lloc web o en els sistemes o xarxes d'HOTEL ANABEL, S.A. , així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web; o

8.     Impedir el normal desenvolupament d'un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del lloc web o qualsevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, participació o funcionament d'aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i / o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i / o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri les presents Condicions d'ús.

 

L'incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l'usuari, podrà dur relacionada l'adopció per HOTEL ANABEL, S.A. de les mesures oportunes emparades en Dret i en l'exercici dels seus drets o obligacions, i pot arribar a l'eliminació o bloqueig del compte de l'usuari infractor, sense que hi hagi possibilitat d'indemnització pels danys i perjudicis causats

 

7.     RESPONSABILITATS I GARANTIES.

 

HOTEL ANABEL, S.A. no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat absolutament tota la informació i / o dels serveis del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través de la mateixa.

 

En conseqüència, HOTEL ANABEL, S.A. no garanteix ni es fa responsable de: (I) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (II) l'absència d'errors en aquests continguts; (III) l'absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; (IV) la invulnerabilitat del lloc web i / o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'adoptin en la mateixa; (V) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; i (VI) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que HOTEL ANABEL, S.A. estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

 

No obstant això, HOTEL ANABEL, S.A. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic, com dels continguts publicats en el Lloc Web.

 

Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, de la normativa aplicable en material de protecció de dades personals i / o qualsevol altre dret , haurà de notificar immediatament a HOTEL ANABEL SA perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

 

HOTEL ANABEL, S.A. no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del lloc web.

 

HOTEL ANABEL, S.A. no serà responsable sobre la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web provinents de fonts alienes a aquest (notícies externes, informes de professionals externs, etc.), així com tampoc de les contingudes en altres portals web mitjançant enllaç des el Lloc Web.

 

HOTEL ANABEL, S.A. no assumirà responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les esmentades informacions.

 

En tot cas, HOTEL ANABEL, S.A. es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, temporal o permanentment, l'accés, navegació, ús, allotjament i / o descàrrega del contingut i / o ús de serveis del lloc web, amb o sense prèvia notificació, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en les presents condicions d'ús, sense que hi hagi possibilitat de l'usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

 

8.     POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privacitat que tot usuari ha de acceptar expressament per poder utilitzar i registrar-se al lloc web.

 

Tot usuari que accepti les presents condicions d'ús, accepta de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, podent exercir els drets que en aquesta matèria li corresponen, segons s'informa en l'esmentada Política de Privacitat.

 

9.     LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT


Aquestes condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts es sotmeten expressament, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Girona. Per presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis el client pot dirigir-se per correu a l'adreça electrònica o física indicada a l'apartat "Identificació" comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

 

10. Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

 

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

 

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/